Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Child-cultures; landscapes for play and exploration Barnekulturer; landskap for lek og utforskning

Tildelt: kr 0,15 mill.

Barnekultur-konferansens relevans underbygges med den økende interessen for tverrfaglige og transfaglige tilnærminger til barns lek og utforskning. Behovet for kreative og nytenkende løsninger på problemer den etablerte tenkemåten ikke har klart å løse - for eksempel mer bærekraftig forvaltning av ressurser - gjør at flere ser til kreative, utforskende og lekende tilnærminger for å finne nye løsninger. Samtidig er barns såkalte frie lek under press i vår tids institusjonalisering og uniformering av barndommen. Barnekultur-konferansen vil møte dette ved å ta opp tema som pedagogisk og designer-tilnærming til lek, barnekulturens plass i den institusjonaliserte barndommen, nordisk forståelse av barndom i endring, materiale som aktør i barns utforskning, økonomifisering og læringstilnærming til barndom, barns rett til fri lek, lek og utforskning i skolen, digital lek og utforskning, lek utforskning og bærekraft, barns kroppslige lek og utforskning, barnehagelærere/kulturarbeidere (representanter/utøvere i praksisfeltet) som medforskere. Barnekultur-konferansen blir arrangert av BARNkunne (prosjektnummer) , og er relevant for å oppnå FINNUT’s mål om å styrke kunnskapsakkumulering og fornyelse, øke nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og for å styrke kommunikasjon og dialog med brukere. Konferansen er en møteplass for forskere, lærere, kulturarbeidere, bachelor-, master- og phd-studenter. Forskningssamarbeid om barn og barnekultur i Norden, etablert gjennom nettverket BIN-Norden, er omdreiningspunktet. BIN-Norden er et aktivt forskningssamarbeidsnettverk som har eksistert siden 70-tallet og har lange tradisjoner med praksisrelevant, tverrfaglig forskning. Styringsgruppen består av aktive og prominente forskere fra Finland, Sverige, Norge og Danmark som alle vil bidra til avvikling av konferansen og til spredning av informasjon om konferansen på sine institusjoner og i sine nettverk.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder