Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Flokki - bedret helse, stikk for stikk

Tildelt: kr 49 999

Prosjektnummer:

340806

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Vi bygger norges første vaksienportal. Gjennom å tilgjengeliggjøre og forenkle folks vaksinedata så vil vi bidra til at flere kan være vaksinert i tråd med FHI sine anbefalinger. Gjennom individuelle vaksineshasbord som er populert med vaksinasjonsdata fra SYSVAK skreddersyr vi informajson om folks vaksiner til dem. De vil enkelt kunne se hva de har tatt, hva som har gått ut og hva de eventuelt mangler. Man bestiller sitt vaksinedashboard med vipps og venter på å få sms når vaksinedashbordet er klart. Man logger da inn med BankID og ser sitt dashbord. Fra dashboardet kan man bestille e-resept på vaksiner man mangler. Man går så til apotek, viser sin ID og får vaksinen der. Vi vil rulle ut vaksien for vaksine og legge til funksjoner som risevaksiner, scanning og digitaliserng av gule vaksineasjonkort samt inngå B2B sammarbeid med store norske arbeidsgivere som sender sine ansatte utenlands, ev også forskikringsselskaper.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa