Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MADS – Multiphase Abscess Drainage System

Alternativ tittel: MADS - Et innovativt abscess dreneringssystem

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

340814

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Abscesser er en vanlig medisinsk tilstand i både human- og veterinærmedisin forårsaket av bakterielle infeksjoner, traumer eller postoperativt. Dagens behandling av abscesser er skylling og drenering, men denne prosessen kan ta lang tid og mange pasienter får snart tilbakefall. Etter mange års erfaring på området har forskeren Sverre Nesvåg og legen Tore Tholfsen, begge tilknyttet Stavanger universitetssykehus (SUS), kommet med en ny type kateter for abscessdrenering. Dette kateteret kombinerer kunnskap fra medisin og olje og gass, og tilbyr en enkelt måte å automatisere abscess drenering, for å redusere behov og tid for å innlegge pasienter. Løsninger har fått patent godkjent i Europa, og takk til dette kvalifiseringsprosjektet er første delen av kateteret bygget og testet med lovende resultater.

This project has allowed to clarify technical aspects that the solution must include in order to work effectively. This includes also parts and materials suitable for a good result. The solution was tested in silicon models and is ready now to be tested in real models. We consider that testing directly in humans is the right approach, and we are studying the options for the next fase. An important outcomes is that this project set a positive pillar for starting a spin-off company. The creation is in process, expected to be ready before summer 2023. The company will continue the development and will work deeper in market and business development together with Validé. The project has also helped to clarify the next steps, including what needs to be improved from the technical level and who and where are the actors that can revolt around this type of technology and its distribution.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020