Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Advancing European bivalve production systems

Alternativ tittel: BlueBio- Forbedring av Europeisk muslingproduksjon (bivalvi)

Tildelt: kr 5,1 mill.

Muslinger inneholder essensielle næringsstoffer som omega-3 fettsyrer og jod. Produksjon av muslinger har lavt mljøavtrykk , men i Europa ligger den teknologiske utviklingen i denne produksjonen langt bak andre sektorer. BIVALVI vil bidra til å øke bærekraftig produksjon av muslinger ved å kombinere genetikk og reproduksjon for å forbedre helse og produksjonsegenskaper og produksjonssystemer. BIVALVI fokuserer på blåskjell (Mytilus edulis), Manila musling (Ruditapes philippinarum) og stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Ved å kombinere teknologi med samfunnsvitenskap (RRI) ønsker BIVALVI å øke både kunnskapen om og den økonomisk betydningen av produksjon av muslinger i Europa. De fire arbeidspakkene vil karakterisere helse- og reproduksjonsparametere og immunfunksjonen i diploide og triploide populasjoner (AP1); kartlegge og optimalisere produksjonssystemer (AP2); utvikle avlsprogram og kartlegge gener for sykdomsresistens (AP3); kartlegge sosiale og økosystem-effekter ved produksjon av muslinger og teste sensorisk kvalitet av triploide blåskjell (AP4). Viktig for prosjektet er nært samarbeid mellom R&D- og industri-partnere fra Irland, Italia og Norge. Naturedulis s.r.l. og Norgesskjell AS er partnere og annen industri er representert via sine bransjeorganisasjoner. FOU-kompetansen til R&D partnerne Nofima, UCC og UNIBO er komplementær, noe som viser til viktigheten av Europeisk samarbeid for å løse oppgavene i BIVALVI. En rådgivende gruppe fra industri, myndigheter og matmerkingsorganisasjoner vil overse prosjektet for å sikre både relevansen og betydningen av BIVALVI. Hovedaktiviteten i den første prosjektperioden har vært å reprodusere blåskjell. På Nofima sin Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur har vi installert infrastruktur for arbeidet. Skjellene kommer fra Norgesskjell AS. Reproduksjonen av diploide skjell gikk som planlagt, men før overføring til sjø så døde skjellene. En gjentakelse av dette eksperimentet planlegges våren 2024 når skjellene nærmer seg naturlig modning i sjø. Norgesskjell har sendt skjell til analyse for sesongvariasjon på helse og reproduksjonsparametre, som er pågående. Nofima har bidratt til produksjon av familier av Manila musling for senere genetisk analyse.

Bivalves provide consumers with high value essential nutrients such as omega-3 fatty acids and iodine. The production of bivalves has low environmental footprint. However, the technological development of the European bivalve production sectors lies far behind other aquaculture sectors. BIVALVI aims to improve bivalve production in Europe in a sustainable way by combining genetics and reproductive technologies with the objective to improved health- and production traits and production management. BIVALVI focuses on blue mussel, Manilla clams and Pacific oysters, the bivalve species with the highest production in Europe. BIVALVI combines technology and social sciences to enhance the knowledge and the economic importance of bivalve production, aligning it with the six fundamental principles of RRI. The four work-packages will characterize the health and reproduction status and immune functions of diploid and triploid bivalve stocks (WP1); survey and optimize farming management systems (WP2); advance breeding programmes and map disease resistance genes (WP3); evaluate social and ecosystem effects of production of bivalves through stakeholder and ecosystems services studies and test the organoleptic properties of triploids (WP4). An important added value of BIVALVI is the close co-operation between R&D and the bivalve industries in Ireland, Italy and Norway. Naturedulis s.r.l. and Norgesskjell AS are partners and other industries are represented through their associations. The multidisciplinary qualifications of the R&D partners NOFIMA, UCC and UNIBO are complementary, showing the importance of European cooperation for the developments in BIVALVI. An advisory board with representatives from industry, state agencies, branding and policy makers will provide guidance, strategic oversight and ensures practicality of developments. Moreover, the technology transfer between species and countries and the extensive dissemination program will ensure the impact of BIVALVI.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Responsible Research & InnovationMarinBioteknologiNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålBransjer og næringerFiskeri og havbrukCo-Funded/ERA-NETCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningGrunnforskningMarinMarin bioteknologiKommersialiseringBioteknologiMarin bioteknologiSirkulær økonomiInternasjonaliseringKlimarelevant forskningHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiMatMat, helse og velværeLTP3 Bioøkonomi og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultMatMat - Blå sektorLTP3 Hav og kystBransjer og næringerLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUHavbrukProduksjonsbiologiLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Innovasjon i stat og kommuneLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje ForskningssystemetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystHavbrukFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiØvrig bioøkonomiMarinHavbrukResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringAnvendt forskningBioøkonomiMatForskning og innovasjonLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHavbrukAvl og genetikkLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierMatNæringsmiddel og foredlingPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhet