Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Advancing European bivalve production systems

Alternativ tittel: BlueBio- Forbedring av Europeisk muslingproduksjon

Tildelt: kr 5,1 mill.

Muslinger inneholder essensielle næringsstoffer som omega-3 fettsyrer og jod. Produksjon av muslinger har lavt mljøavtrykk , men i Europa ligger den teknologiske utviklingen i denne produksjonen langt bak andre sektorer. BIVALVI vil bidra til å øke bærekraftig produksjon av muslinger ved å kombinere genetikk og reproduksjon for å forbedre helse og produksjonsegenskaper og produksjonssystemer. BIVALVI fokuserer på blåskjell (Mytilus edulis), Manila musling (Ruditapes philippinarum) og stillehavsøsters (Crassostrea gigas). Ved å kombinere teknologi med samfunnsvitenskap (RRI) ønsker BIVALVI å øke både kunnskapen om og den økonomisk betydningen av produksjon av muslinger i Europa. De fire arbeidspakkene vil karakterisere helse- og reproduksjonsparametere og immunfunksjonen i diploide og triploide populasjoner (AP1); kartlegge og optimalisere produksjonssystemer (AP2); utvikle avlsprogram og kartlegge gener for sykdomsresistens (AP3); kartlegge sosiale og økosystem-effekter ved produksjon av muslinger og teste sensorisk kvalitet av triploide blåskjell (AP4). Viktig for prosjektet er nært samarbeid mellom R&D- og industri-partnere fra Irland, Italia og Norge. Naturedulis s.r.l. og Norgesskjell AS er partnere og annen industri er representert via sine bransjeorganisasjoner. FOU-kompetansen til R&D partnerne Nofima, UCC og UNIBO er komplementær, noe som viser til viktigheten av Europeisk samarbeid for å løse oppgavene i BIVALVI. En rådgivende gruppe fra industri, myndigheter og matmerkingsorganisasjoner vil overse prosjektet for å sikre både relevansen og betydningen av BIVALVI.

Bivalves provide consumers with high value essential nutrients such as omega-3 fatty acids and iodine. The production of bivalves has low environmental footprint. However, the technological development of the European bivalve production sectors lies far behind other aquaculture sectors. BIVALVI aims to improve bivalve production in Europe in a sustainable way by combining genetics and reproductive technologies with the objective to improved health- and production traits and production management. BIVALVI focuses on blue mussel, Manilla clams and Pacific oysters, the bivalve species with the highest production in Europe. BIVALVI combines technology and social sciences to enhance the knowledge and the economic importance of bivalve production, aligning it with the six fundamental principles of RRI. The four work-packages will characterize the health and reproduction status and immune functions of diploid and triploid bivalve stocks (WP1); survey and optimize farming management systems (WP2); advance breeding programmes and map disease resistance genes (WP3); evaluate social and ecosystem effects of production of bivalves through stakeholder and ecosystems services studies and test the organoleptic properties of triploids (WP4). An important added value of BIVALVI is the close co-operation between R&D and the bivalve industries in Ireland, Italy and Norway. Naturedulis s.r.l. and Norgesskjell AS are partners and other industries are represented through their associations. The multidisciplinary qualifications of the R&D partners NOFIMA, UCC and UNIBO are complementary, showing the importance of European cooperation for the developments in BIVALVI. An advisory board with representatives from industry, state agencies, branding and policy makers will provide guidance, strategic oversight and ensures practicality of developments. Moreover, the technology transfer between species and countries and the extensive dissemination program will ensure the impact of BIVALVI.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiBransjer og næringerPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetBioteknologiMarin bioteknologiMatNæringsmiddel og foredlingLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020MarinMatMat - Blå sektorLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktHavbrukBioøkonomiHavbrukAvl og genetikkForskning og innovasjonMarinHavbrukBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystGrunnforskningLTP2 HavFNs BærekraftsmålMarinMarin bioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringCo-Funded/ERA-NETNaturmangfold og miljøFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiSirkulær økonomiResponsible Research & InnovationLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Muliggjørende teknologierMatLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringMatMat, helse og velværeResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiHavbrukProduksjonsbiologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUKommersialiseringLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje Demokrati, styring og fornyelseAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser