Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital fremtid 2022

Tildelt: kr 99 999

SINTEF Digital arrangerer for første gang en større konferanse som har som formål å tydeliggjøre digitaliseringens rolle i det grønne skiftet. Gjennom key-note speakers, paneldebatter, forsker-pitcher og sceneintervju ønsker vi å bygge en dynamisk arena for våre samarbeidspartnere også. Det er viktig at også forskningen kan sette premissene for utveksling kompetanse og kunnskap. På denne måten legger vi et solid grunnlag for videre samarbeid og innovasjon som kan bidra til å løse noen av de mest sentrale utfordringene Norge og Europa står overfor. Vårt tydelige delmål også invitere industrien og næringslivet inn på en arena som er bygget på forskningens premisser. I tillegg ønsker vi å styrke våre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om driverne i det grønne skiftet. Gjennom å vise frem overføringsverdien fra eksisterende prosjekter til nye områder, vil vi inspirere deltagerne på konferansen til å tenke forskning og innovasjon sammen med oss.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon