Tilbake til søkeresultatene

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

OneVision: Retinal Camera with Integrated Machine Learning Screening and Diagnostics

Alternativ tittel: OneVision: Retinalkamera med integrert maskinlæringsskjerming og diagnostikk

Tildelt: kr 16,0 mill.

Oivi’s team av dyktige og innovative ingeniører utvikler banebrytende teknologi for screening av sykdomstilstander som truer synet. Den første sykdommen som skal oppdages er en netthinnesykdom som heter “Diabetes Retinopati” (DR). Teknologien bygger på Norges første netthinnekamera utviklet av Oivi AS, og inkluderer funksjonalitet for automatisert bildetaking og diagnostisering ved hjelp av kunstig intelligens. DR er den ledende årsaken til blindhet som kan forebygges hos voksne over hele verden. Med rundt 537 millioner mennesker berørt av diabetes globalt, og tallene forventes å stige til 650 millioner innen 2045, er DR en økende bekymring. Etter to år med diabetes vil 81 % av pasientene oppleve en viss grad av DR. Imidlertid kan tidlig screening og rettidig behandling forhindre synstap i over 95 % av tilfellene. Å oppdage diabetes retinopati i de tidlige stadiene er utfordrende, siden det ofte ikke gir noen symptomer. Derfor er screening avgjørende for å identifisere risikopasienter og forebygge blindhet. Til tross for anbefalinger fra American Diabetes Association, gjennomgår bare 50 % av diabetespasienter i utviklede land årlige screeninger. Gullstandarden for diagnostisering av DR er kostbar og ofte utilgjengelig i fjerntliggende regioner eller regioner i utvikling. Oivi-kameraet adresserer dette gapet ved å tilby automatisert bildefangst, noe som gjør omfattende screening mulig. Oivi forenkler screening, tidlig diagnose og ved å oppdage sykdomsforløpet tidlig vil behandlingsalternativene ofte være mye mer kostnadseffektive. Dette vil kunne redusere tilfellene av synstap betraktelig. Det opprinnelige markedet inkluderer land som India, hvor tilgangen til screening er begrenset. Oivi-kameraet og tjenesten vil gi et rimeligere alternativ til eksisterende netthinnekameraer, og gjøre den tilgjengelig for primærhelsetjenesten og diabetesklinikker over hele verden.

The team is building an integrated screening ophthalmic device to detect preventable vision threatening pathologies, with the first focus being Diabetic Retinopathy (DR), to be used at a point-of-care. The solution will be based on Oivi AS' successful development of Norway's first retinal camera, from a previous project, and will further integrate artificial intelligence to automated image capture. The project will be a stepping stone for tackling +39 degenerative retinal conditions using machine learning. DR is a microvascular complication of diabetes caused by long term damage due to uncontrolled blood glucose levels. It is the leading cause of preventable blindness among adults. An estimated 537 million people globally are affected by diabetes and this number is projected to increase to 650 million by 2045. Within 10 years of onset 81% of diabetics will have some degree of DR, but over 95% of patients in vision loss can be prevented with early screening and timely treatment. Diabetic retinopathy is difficult to diagnose in its early stages as it is asymptomatic, and hence, screening is the only way to identify such patients to prevent them from going blind. In the developed world only 50% of patients with diabetes get screenings in a given year despite recommendations by the American Diabetes Association. The gold standard of diagnosing DR is expensive and often unavailable in remote or developing parts of the world. The Oivi camera addresses these unmet needs with its automated image capture and diagnosis thereby enabling widespread screening. Oivi enables early diagnosis and inexpensive and early treatment options, thus significantly preventing vision loss. Initial plans are emerging markets like India, where the population has very limited screening. The Oivi device and service will have significant cost advantages compared to existing retinal cameras thereby expanding the market to the vast majority of primary care facilities and diabetic clinics.

Budsjettformål:

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon