Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Non-intrusive separator level monitoring

Alternativ tittel: Utenpåliggende sensorer for nivåmåling i separator

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektnummer:

340865

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Nicoustic ble grunnlagt i juni 2022 basert på fremdragende forskningssamarbeid mellom Equinor og Fraunhofer IKTS i Tyskland. Produktet vårt er en utenpåliggende sensor der måleprinsippet baserer seg på ultralydsbølger. Våre sensorer skal klare å måle nivå av faststoffer og væsker inne i tanker og separatorer fra utsiden, uten behov for flenser. Vår hovedkunde i starten er olje & gassindustrien, men vi har også sett interesse for vår teknologi fra andre industrier (fornybar energi og kjemikalier). Vi har allerede utviklet prototype av en sensor som klarer å måle nivå av faste stoffer og totalt væskenivå i laboratorie- og pilotskala. Denne prototypen skal snart testes ut på offshore plattform i Norge. Men vi må gjennomføre mer forskning for at vår teknologi skal bli kommersielt attraktiv. Dette prosjektet dekker følgende temaer: 1. Våre sensorer må klare å måle mer. Vi skal utvikle måling av forskjellige væskefaser i samme tank og grensesnitt mellom forskjellige væsker (emulsjoner) samt skumm som dannes på toppen av væske. 2. Det er mye tøffere forhold inne i en prosesstank i operasjon sammenlignet med laboratorie- og pilotutstyr. Vi skal undersøke hvordan forskjellige avleiringer på innsiden av tankveggen (scale, voks...) påvirker våre målinger. Kanskje gjør dem våre sensorer blinde - eller så kan vi bidra med verdifull karakterisering av disse avleiringer? 3. Vår teknologi blir mye mer verdifull hvis vi klarer å utføre flere forskjellige typer målinger med samme utstyr. Vi skal prøve å utvikle integritetsmåling med hjelp av våre sensorer, det vill si vi skal prøve å måle og karakterisere skader på innsiden av tanken som har oppstått grunnet korrosjon og erosjon. 4. Det ville være en stor fordel at i fremtiden lage våre sensorer i Trondheim. For å få det til må vi utvikle nye produksjonsmetoder.

There is an unmet need for reliable measurement of multiphase levels in oil & gas separation equipment, especially when it comes to measurement of sand/solid layers, liquid interface levels as well as emulsion and foam layers. This need comes from the fact that improved level measurement will lead to less equipment downtime and an opportunity to better optimize production. The technology to be further developed in this project is a novel sensor system that has already been confirmed to provide accurate solids and oil/water interface measurements in pilot scale. Measurement principle utilizes Guided Ultrasonic Waves. The biggest differentiating factor compared with other measurement methods is that our sensors are non-intrusive (they are mounted on the outside of the vessel). This is a big advantage with respect to installation and maintenance cost and ease. Our technology was initially developed by the German research institute Fraunhofer IKTS, which responded to the Equinor innovation challenge. Nicoustic AS was formed in Trondheim in 2022 to carry on the development and to commercialize the R&D results. It is now becoming evident that other industries than oil & gas (for example biofuel and chemicals production) face many of the same challenges in their separation processes. Nicoustic is one of the finalists at Jump Start technology competition by PRIO, a leading biodiesel manufacturer in Portugal. There is also a potential for hydrogen and ammonia storage, which will be addressed later. In this project we seek to develop capabilities to measure liquid, foam and emulsion interface layers, explore how fouling on the inside of the separator wall influences our measurements, conduct research in integrity measurement using the same hardware as level measurement and prepare industrialization of our hardware and software manufacturing methods.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum