Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sea Zero

Alternativ tittel: Sea Zero

Tildelt: kr 45,0 mill.

Prosjektnummer:

340898

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å utvikle nullutslipsskip for Hurtigruten innen 2030. Med tanke på skipsstørrelse og tidslinje er man avhengig av FoU og innovasjon på flere områder. For å løse denne utfordringen må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiproduksjon (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks energi-levering). Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU-institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å utvikle nullutslipsskip for Hurtigruten innen 2030. Med tanke på skipsstørrelse og tidslinje er man avhengig av FoU og innovasjon på flere områder. For å løse denne utfordringen må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiproduksjon (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks energi-levering). Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU-institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder