Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2021 APC refusjon

Tildelt: kr 20 000

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid publisering.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder