Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2021 - SINTEF Energi AS

Tildelt: kr 36 000

SINTEF Energi søker for femte gang refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder