Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 37 000

Prosjektnummer:

340937

Prosjektperiode:

2022 - 2022

Geografi:

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder