Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen

Alternativ tittel: Energy MINErals for the Netzero Transition

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektnummer:

340939

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektet Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen (EMINENT - Energy MINErals for the Netzero Transition) vil etablere grunnlaget for en helhetlig verdikjede for havbunnsmineraler. Målet er 80 prosent reduksjon av miljøfotavtrykk sammenlignet med dagens landbaserte gruvedrift. Klimamålene i Parisavtalen dikterer en enorm energiomstilling. Fornybar energi, elektrifisering og batterier krever enorme mengder mineraler – langt mer mineraler en hva som kreves av fossil energi. Desto høyere klimaambisjoner, desto høyere mineralbehov. Resirkulering er en del av denne løsningen, men vil ikke på langt nær kunne dekke hele behovsveksten. Havbunnsmineraler har et stort potensial for å realisere en vesentlig reduksjon i miljø- og klimaavtrykk. Initielle analyser viser at havbunnsmineraler inneholder 5 til 10 ganger høyere konsentrasjon av kritiske mineraler i forhold til de vi finner på land. Prosjektet vil utvikle og demonstrere verdensledende teknologi og metodikk for miljø- og ressurskartlegging, og for miljøvennlig produksjon og prosessering. Vi vil utvikle verktøy med fullt fokus på å minimere miljøpåvirkningen i alle ledd. Løsninger vil blir demonstrert i dyphavet og bidra til økt kunnskap og kompetanse på både miljø- og mineral-ressurser. Dette er sentralt i å etablere ansvarlig forvaltning og utnyttelse av havbunnsmineraler, øke verdiskapingen for de involverte partnerne og styrke Norges posisjon og eksportmuligheter i et stort og voksende internasjonalt marked. Prosjektet er satt sammen av et bredt konsortium på til sammen 15 selskap og forskningsmiljøer med komplementær og ledende kompetanse langs hele verdikjeden.

Verden står overfor en enorm energiomstilling for å nå de globale klimamålene i Parisavtalen. Fornybar energi, elektrifisering og batterier krever enorme mengder mineraler – langt mer mineraler en hva som kreves av fossil energi. Desto høyere klimaambisjoner, desto høyere mineralbehov. Resirkulering er en god begynnelse, men langt fra tilstrekkelig for å skaffe til veie de store mengder kritiske mineraler nødvendig i energiomstillingen. Vi vet at havbunnsmineraler inneholder 5 til 10 ganger høyere konsentrasjon av kritiske mineraler i forhold til de vi finner på land. Prosjektet vil være sentralt for å utvikle en helhetlig norsk verdikjede for havbunnsmineraler, som har langt mindre miljøfotavtrykk enn dagens landbaserte gruvedrift. Vi vil utvikle og demonstrere verdensledende teknologi og metodikk for miljø- og ressurskartlegging og miljøvennlig produksjon og prosessering. Prosjektet blir utført av norske industribedrifter, forskningsmiljøer og Future Materials Catapult Centre med verdensledende kompetanse knyttet til dyphavsmiljø, geologi, geofysikk, offshore operasjoner og prosessering av mineraler.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet