Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet

Alternativ tittel: Next generation monitoring and control systems for ditribution grids

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektnummer:

340958

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

NextGrid ble initiert av FME CINELDI, Smartgridsenteret og SINTEF Energi for å akselerere utviklingen av neste generasjons overvåkning og kontroll av distribusjonsnettet. For å motvirke klimautfordringene ser vi en rask elektrifisering av samfunnet. Å akselerere digitaliseringen er avgjørende for å ha stor nok kapasitet i nettet til nye sektorer, som transport og industri, og for å integrere mer fornybare energiressurser. Teknologiene som kreves for drift av smarte nett er i stor grad på plass. Sensorteknologier har aldri vært så rimelige, allestedsnærværende og enkle å installere. Det finnes smarte overvåkingssystemer for individuelle kraftsystemkomponenter. Driftstiltak som aktiveringer av fleksibilitet og bruk av batterilagringssystemer er demonstrert og verifisert i distribusjonsnettet. Imidlertid har innføringen og skaleringen av disse løsningene vært treg, på grunn av mangelen på viktige verktøy som trengs i driftssentralene for distribusjonsnettet og i samhandlingen mellom ulike systemer. NextGrid-prosjektet samler derfor sensorteknologiutviklere, komponentprodusenter, programvare-, markedsplattform- og dataløsningsleverandører, nettselskaper og forskere for å muliggjøre storskala avansert nettdrift med fleksibilitetsressurser i distribusjonsnettet. Partnerne skal utvikle helhetlige løsninger for fremtidens drift av distribusjonsnett, som innebærer full utnyttelse av nye sensordata, aktive tiltak i nettet, og tilgjengelig fleksibilitet hos nettkundene. Det skal utvikles termiske overvåkingssystemer, nye driftsplanleggingsverktøy og dataintegrasjonssystemer. Prosjektet verifiserer de nye innovasjonene ved å gjennomføre demonstrasjonsaktiviteter, bruke Utsira katapultsenter og National Smart Grid Laboratory. Løsningene er helt nødvendige for å realisere målene om grønn omstilling av energisystemet i Norge, Europa og verden. Prosjektet skal bidra til å øke utnyttelsen av nettet, og med det legge til rette for raskere elektrifisering og mer kraftproduksjon.

NextGrid ble initiert av FME CINELDI, Smartgridsenteret og SINTEF Energi for å akselerere utviklingen av neste generasjons overvåkining og kontroll av distribusjonsnettet. Den dystre bakgrunnen er FNs IPCC rapport som sier at klimaendringene akselerer og at menneskeskapte klimagasser er den viktigste årsaken. I ETIP SNETs Vision 2050-rapport er elektrifiseringen av Europas energisystemer ryggraden i fremtidens dekarboniserte samfunn og markeder. Å akselerere digitaliseringen av det elektriske nettet er derfor avgjørende både for elektrifisering av andre sektorer, som transport og industri, og for å integrere mer fornybare energiressurser. Energi21 peker på at det er behov for å ta i bruk nye digitale teknologier, og spesielt på behovet for tettere samhandling mellom nettselskaper og økt digital samhandling . Teknologiene som kreves for drift av smarte nett er i stor grad på plass. Sensorteknologier har aldri vært så rimelige, allestedsnærværende og enkle å installere. Det finnes smarte overvåkingssystemer for individuelle kraftsystemkomponenter. Driftstiltak som aktiveringer av fleksibilitet og bruk av batterilagringssystemer er demonstrert og verifisert i distribusjonsnettet. Imidlertid har innføringen og skaleringen av disse løsningene vært treg, på grunn av mangelen på viktige verktøy som trengs i driftssentralene for distribusjonsnettet og i samhandlingen mellom ulike systemer. NextGrid-prosjektet samler derfor et konsortium av sensorteknologiutviklere, komponentprodusenter, programvare-, markedsplattform- og dataløsningsleverandører, nettselskaper og forskere for å muliggjøre storskala avansert nettdrift med fleksibilitetsressurser i distribusjonsnettet. Det skal utvikles termiske overvåkingssystemer, nye driftsplanleggingsverktøy og dataintegrasjonssystemer. Prosjektet verifiserer de nye innovasjonene ved å gjennomføre demonstrasjonsaktiviteter, bruke Utsira katapultsenter og National Smart Grid Laboratory.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder