Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Industri møter akademia: Matchmaking for utrulling av geotermiske anlegg for sterke konsortier og gode Forsknings og Utviklingsprosjekt

Tildelt: kr 99 999

Vi skal planlegge, arrangere en matchmaking-workshop i Oslo 4. november 2022 hvor industrien, som designer, bygger og drifter geotermiske anlegg, møter forskningsmiljøer som utvikler nye teknologier og konsepter. Det er mange store anlegg i Norge, men potensialet for videre strømbesparelser ved disse teknikkene er betydelig. Vi vil la ideene møte brukernes behov, og samtidig peke på mulighetene som kan utvikles videre. Vi åpner både for forslag som muliggjør storstilt implementering dette tiåret for at vi skal nå målene i 2030 - altså å løfte teknologier med høy TRL-nivå i dag, hvor fokuset kan være porteføljestyring og læring, og samtidig modning av konsepter med lavere TRL for å nå det langsiktige målet om netto-nullsamfunnet innen 2050. Workshopen holdes over en dag. I første del av dagen gis initiativtakerne mulighet til å pitche sine ideer, og i del to vil vi på en strukturert måte la aktørene møtes. Hensikten er å bli bedre kjent, bygge sterke konsortier og legge en vei for å modne frem innovative og brukerorienterte forsknings- og industri-prosjekt innen geotermi (bergvarme og varmepumper, samt dyp geotermi for elektrisitetsproduksjon). Det er av CGERs hovedmål er å bygge sterke nettverk som kan utvikle og gjennomføre prosjekter som løser dagens og morgendagens tekniske og samfunnsvitenskapelige utfordringer. Prosjektet ledes av Anders Nermoen og Fionn Iversen ved NORCE AS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi