Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes

Alternativ tittel: Mikroalger fra blandet organisk avfall som omega-3 rik fôringrediens.

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektnummer:

340974

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Geografi:

Samarbeidsland:

Matrester er en betydelig komponent i avfall fra husholdninger og næringsliv, og håndteringen medfører store utslipp av drivhusgasser og forurensing av luft og vann. Samtidig har akvakultur næringen store utfordringer med å finne bærekraftige råvarer for å erstatte fiskeolje som omega-3 kilde i fôr. I dette prosjektet skal vi utvikle en industrielle løsninger for å utnytte næringsstoffene i blandet organisk matavfall som gjødsel for produksjon av omega- 3 rike mikroalger. Algene kan brukes i fôr til akvakultur, inkludert laksefôr. Prosjektet er delt inn i tre deler som er utvikling av en metode for fermentering av mikroalger, dokumentasjon av algene i fôr til laks, og livssyklusanalyse av hele verdikjeden for å vise at dette er en bærekraftig løsning for bruk av matrester.

Food waste is a significant component of solid waste and its management poses increasing challenges. Concomitantly, the aquaculture sector struggles to find sustainable sources of omega-3 that can replace the limited fish oils. This project focuses on the development of industrial protocols that will up cycle the nutrients in mixed organic wastes (such as catering and households) as fertilizer for the production of omega-3 rich micro algae (Schizochytrium) which can be used in main aquaculture feed formulations, including salmon feed. The project is divided into 1) development of the microalgal fermentation protocol, 2) product demonstration in feeding trials, and 3) life cycle analysis of the complete value-chain from waste to feed.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning