Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Boots Off Ballast - Robots for safe and efficient railway maintenance

Alternativ tittel: Boots Off Ballast - Roboter for sikkert og effektivt vedlikehold av jernbane

Tildelt: kr 4,1 mill.

Sikkerheten til jernbanearbeidere har og vil alltid være høyeste prioritet for vedlikeholds-selskaper, og det er vilje i bransjen til å investere i løsninger som kan øke sikkerheten. Bransjen gjør fremstøt for å redusere antall "støvler på ballast", det vil si å redusere antall arbeidere på og rundt jernbanelinjer. Nåværende inspeksjoner og lett vedlikehold av jernbaneinfrastruktur gjøres vanligvis manuelt, inspektører må fysisk gå inn i det farlige ballastområdet for å visuelt måle og inspisere jernbanelinjer og tilhørende infrastruktur. Alternativt kan oppgavene utføres ved å bruke dedikerte spesialtog for jernbanevedlikehold. Begge disse tilnærmingene innebærer nedetid for infrastrukturen. Spesialtog er vanligvis utstyrt med høykvalitets sensorer og kan fange store datamengder med relativt høy hastighet – men er kostbare både å anskaffe og drifte, og tilgjengeligheten av slik maskinvare er knapp. Lett vedlikehold, som smøring av bevegelige deler, utføres vanligvis manuelt. BOB er en sikrere og mer kostnadseffektiv digital prosess for inspeksjon og interaksjon av jernbaneinfrastruktur, basert på et lett skinnegående robotsystem. Systemet vil redusere behovet for mennesker i de farlige områdene på jernbanen og redusere kostnadene for inspeksjon og lett vedlikehold. BOB dekker robotisering av lettere vedlikehold av jernbane- infrastruktur . Den første vedlikeholdsoppgaven som blir automatisert er smøring av sporvekslere, en repetititiv oppgave som må gjøres hver 2.-4. uke. Norge har 4 200 sporvekslere og Tyskland har 66 000. Dette arbeidet medfører betydelig nedetid, og gevinsten synes opplagt. Robotplattformen som brukes til lett vedlikehold i prosjektet vil også være utstyrt med en sensorpakke som gjør at roboten samtidig kan utføre høyoppløselige inspeksjonsoppgaver, for eksempel måling av slitasje eller feildeteksjoner.

BOB is a safer and more cost-efficient digital process for railway asset inspection and interaction, based on a lightweight robot system that is capable of railway travel. The system will reduce the need for humans in the dangerous areas of railways and reduce cost of inspection and light maintenance. Railway worker safety has and will always be highest priority for railway maintenance companies, and there is willingness in the industry to invest in solutions which can increase the safety. Current inspections of railway infrastructure are commonly done manually, or by using dedicated special-purpose rail-maintenance trains. Visits along the tracks is done by humans and mobile sensors are typically mounted on trains. Both these approaches imply downtime of the infrastructure. Special-purpose vehicles are commonly outfitted with high-quality sensors and can capture large amounts of data at relatively high speed – but are costly both to acquire and operate. Light maintenance, such as lubrication is commonly performed manually, exposing workers to the risk of entering ballast areas of railway infrastructure.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena