Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

REEsilience - Sustainable production of Rare Earth Elements and other products from the Fen Carbonatite Complex

Alternativ tittel: REEsilience - Bærekraftig produksjon av sjeldne jordartselementer og andre produkter fra Fensfeltet

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

340985

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fensfeltet i Telemark er tilførselsrøret til en 580 millioner år gammel vulkan, som hadde et spesielt og karbonatrikt magma, og som inneholder forholdsvis mye sjeldne jordartselementer (rare earth elements), som er noen spesielle grunnstoffer i det periodiske system. Selv om disse elementene egentlig ikke er så sjeldne, opptrer de sjelden i konsentrasjoner og på måter som gjør det mulig å utvinne dem, og Fensfeltet er antagelig Europas største forekomst av disse grunnstoffene. De sjeldne jordartselementene er metaller, og de inngår i mange høyteknologiske bruksområder innen fornybar energi, medisin og transport. Særlig viktig er grunnstoffene neodym og praseodym, som er nødvendige for å lage supermagneter til for eksempel elektriske biler og vindturbiner. På grunn av det grønne skiftet, har Norge og Europa et enormt behov for disse elementene, men vi er i dag helt avhengige av å importere dem fra andre verdensdeler. Derfor har vi nå en unik mulighet til å utvikle en norsk verdikjede fra gruve til magnetproduksjon basert på Fensfeltet. Prosjektet skal gjøre det mulig å fremstille disse grunnstoffene fra Fensfeltet på en bærekraftig og miljøvennlig måte, i tråd med norsk regelverk og med respekt for lokalsamfunnet. Dette innebærer blant annet å utvikle ny og miljøvennlig kjemisk prosessteknologi, og å minimere fotavtrykket ved å utvikle biprodukter, samt å håndtere de naturlig radioaktive elementene som finnes i malmen på en trygg måte. Prosjektet skal også utvikle metoder for å rense og konsentrere thorium, slik at dette kan benyttes som råstoff for kreftmedisin. Bedriftene som deltar i prosjektet er Rare Earths Norway AS, som har undersøkelsesrettene til størstedelen av Fensfeltet, REEtec AS som har utviklet ny teknologi for separasjon av de ulike sjeldne jordartene, samt Thor Medical AS som spesialiserer seg på thorium for kreftmedisin. Av forskningsinstitusjoner deltar Institutt for energiteknikk, NTNU og Nordlandsforskning.

The Fen Carbonatite Complex, located in the Telemark area (Norway), is a unique geological formation and one of the largest known deposits of Rare Earth Elements (REE) in Europe, which will provide Europe with domestic supply of some of the most critical materials for the Green Transition. REE are of crucial importance, since they are used for the manufacturing of high-intensity magnets and other key components for electronics, renewable energy devices, aerospace, automotive and other energy-related applications. Additionally, the ore contains key components for producing radiopharmaceutical products against cancer, and other valuable elements suitable for innovative applications like catalysts and CO2 sorbents. The goal is to develop a world-class unseen mine, with minimum environmental footprint, which promotes positive social impact and engagement from early stage. The REEsilience project will determine the most sustainable technology to exploit this deposit in a holistic manner, for maximum value creation, by: •Design and optimization of the most suitable process along the value chain for REE-bearing fluoro-carbonates and phosphates from the Fen complex, harmonizing innovative routes to maximize the number and quality of potential products. •Implementation of the first environmental and social impact assessment, exploring new added-value end products towards Zero-Waste goals. •Definition of a robust radioactivity management plan to ensure safe production and environmental protection with no radioactive tailings discharge. REEsilience will define a strategic, large new business in Norwegian mineral exploitation, anchored to key industry in downstream processes (i.e. magnets and radiopharmacy). As a result, this initiative will strengthen Norway´s position at the forefront of sustainable mining and metallurgical industry for Critical Raw Materials supply, crucial for the EU´s green growth.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

LTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringHelseteknologierFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for alleAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Miljøvennlig energiFornybar energi, solFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriKutt i utslipp av klimagasserNanoteknologi/avanserte materialerIKT forskningsområdeBransjer og næringerHelsenæringenLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Energi og transportPortefølje InnovasjonKlimarelevant forskningMiljøvennlig energiLTP3 Klima, miljø og energiAvanserte produksjonsprosesserFNs BærekraftsmålMaterialteknologiMineralerLandbaserte mineralerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, batteri/elDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMineralerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLavutslippBransjer og næringerMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierHelseteknologierLegemiddelteknologierLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 3 God helsePolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltning