Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Data-driven continuous management of technical debts for sustainable software development

Alternativ tittel: Datadrevet og kontinuerlig håndtering av teknisk gjeld for bærekraftig programvareutvikling

Tildelt: kr 15,2 mill.

Ettersom teknologi blir mer integrert og viktig i hverdagen vår, er det mer press på utviklere for å lage ny programvare raskere og med høyere kvalitet. Men denne raske utviklingen kan føre til noe som kalles "teknisk gjeld". Teknisk gjeld er som en snøball som stadig blir større og større, hvis den ikke blir adressert tidlig nok og på en riktig måte, ettersom flere og flere snarveier (både tilsiktede og utilsiktede) blir tatt under utviklingsprosessen. Dette kan skape problemer i det lange løp for personer som bruker programvaren, i form av ustabile tjenester og opplagte feil, og for selskapene som lager programvaren slik at det blir stadig vanskeligere å legge til nye funksjoner, forbedringer og holde tjenesten operativ. I følge tidligere studier kan teknisk gjeld forårsake et gjennomsnittlig produktivitetstap på 40% (90% i enkelte tilfeller), og potensielt koste verden billioner av dollar hvert år. For øyeblikket er det ikke mange gode måter for utviklere å holde styr på og redusere teknisk gjeld. Det er derfor prosjektet har som mål å hjelpe bedrifter med å proaktivt visualisere og håndtere teknisk gjeld. Vi vil samarbeide med bedrifter for å forstå deres spesifikke behov og bruk av teknologi, verktøy og bruke teorier fra vitenskapelig litteratur for å utvikle nye metoder og verktøy for å kontinuerlig overvåke og håndtere teknisk gjeld. Disse metodene og verktøyene vil bli prøvd ut og forbedret i industrien. Bedrifter som bruker disse metodene og eventuelle verktøy vil kunne oppnå en stor fordel i markedet. Dette prosjektet kan også føre til mer bærekraftige programvareutvikling.

The more important, ubiquitous, and complex software is becoming in our society, the more pressure of time-to-market and quality requirements for software development. Today's fast iteration of software deliveries, in a matter of hours if not less, foment Technical Debt (TD) to be created and accumulated into "snowballs". TD creates a constant and increasing risk of disruption, both for the users of the systems and for the future business of the organizations. TD causes an average productivity loss of 40% (peaking at 90% in some projects) costing the world $5.82 trillion. Despite the strong interest in both industry and academia, existing methods and commercial tools (e.g., Veracode, Coverity, SonarQube) for software developers to proactively monitor and reduce TD are limited and fragmented. Moreover, modern software engineering practices and architectures represented by DevOps and microservices, provide new challenges to manage TD, which are not yet tackled. Our project aims to empower companies with a competitive edge to systematically deal with the serious invisible problem of TD, by enabling the proactive management of TD for all software products. Our research towards realizing the planned innovation will follow a design science approach. We will empirically elicit requirements and business needs from the industrial contexts, to understand how DevOps teams can exploit the available data to continuously measure, avoid, and deal with TD and its impact. Technologies, related tools, and existing theories from scientific literature will provide the foundation to develop novel methods and tools. Such methods and tools will be evaluated and continuously refined with input from their practical application at the industrial partners contexts. The companies that successfully implement such methods will benefit from a major competitive edge in the market. The project results can lead to more sustainable ways of software development in the software industry.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena