Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forebyggende effekt ved daglig Jarlsberg inntak mot beinskjørhet og redusert bein helse til risikopasienter og aktive skiløpere

Alternativ tittel: Preventive effect of daily Jarlsberg intake against osteoporosis and reduced bone health in at-risk patients and active skiers

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektnummer:

341019

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Organisasjon:

Geografi:

Beinskjørhet er en folkesykdom og rammer først og fremst eldre kvinner. Idrettsutøvere som syklister og langrennsløpere er utsatt for tretthetsbrudd. De eldre får tap av beinmasse etter overgangsalder. Brudd grunnet beinskjørhet er smertefullt, og eksempelvis lårhalsbrudd har stor grad av dødelighet. Idrettsutøvere har høy omsetning av knokkelvev, og har hyppige mikrobrudd de må reparere. Enkelte idrettsgrener er utsatt får at utøverne sliter med å få i seg nok mat, og dette kan innvirke på bein-helsen. Et stoff kalt osteokalsin er viktig for å få lagt kalsium inn i bein slik at knokkelvevet blir sterkt. Mange studier har vist at et lavt forholdstall mellom aktivt og inaktivt ostekalsin relateres til brudd. Vitamin K2 må til for å aktivere osteokalsin. Jarlsbergost er spesielt rik på vitamin K2, og spesielt på en type langkjedet variant som få andre oster enn Jarlsberg har. Tidligere studier har vist en økning av dette forholdstallet ved å spise Jarlsbergost. Jarlsbergost har også andre stoffer positivt for knokkelhelse. Hos kvinner mellom 20 og 50 år får en stigning i en markør som tyder på økt beinoppbygging, og litt nedgang av en markør som står i forhold til beinnedbrytning. Totalt osteokalsin-nivå øker også. Enkelte medisiner gir samme effekt, men er kun tilgjengelig som behandling av de sykeste beinskjørhetspasientene. Studien på langrennsløpere, viste en utvikling av disse markørene som vi ser når man gir medisin som skal hindre beinnedbrytning hos beinskjørhetspasientene. Langrennsløperne økte sin beinmasse med 1 % på 12 uker. Dette på tross av at de ikke på noe tidspunkt fikk den dosen som til slutt ble beregnet som til beste døgndose. I tillegg ser Jarlsberg ut til å være gunstig for kolesterol og blodsukker. Som konklusjon er målet med kommende studier å se om Jarlsbergost kan være et nyttig kostråd for folkehelsa, og vi vil finne ut om osten kan være et nyttig valg for idrettsutøvere som perioder kan slite med å få seg nok mat.

Jarlsberg for bedre beinhelse 2: Prosjektet skal undersøke om daglig inntak av Jarlsbergost kan bedre beinhelsen og forebygge beinskjørhet i utsatte risiko grupper. Skjelettet når sin maksimale styrke ved 30 års alder, og svekkes deretter. Hos kvinner skjer tap av beinmasse ekstra raskt etter overgangsalderen og derfor er beinskjørhet mer utbredt blant kvinner. Idrettsutøvere innen utholdenhetsidretter som langrenn, roing og sykling, har ofte multiple mikrofrakturer og redusert bein helse og er en utsatt risiko gruppe. Tidligere studier på friske fertile kvinner indikerer at daglig inntak av Jarlsbergost øker dannelse av beinmasse og styrker skjelettet. Resultatene fra disse studiene indikerer også positive effekter på langtidsblodsukker og blodfett. Studiene har vært kortvarige og beinmineraltetthet ble derfor ikke observert, men bedret beinhelse ble registrert. I tillegg omfattet ikke disse studiene pasienter med svekket beinhelse som har økt risiko for å utvikle beinskjørhet. De positive Jarlsbergost effektene er avhengig av optimal dosering. Dette nye studiet må gå over lengre tid enn de tidligere studiene. I tillegg til å måle ulike beinmarkører og Osteocalcin nivået i blodet, må vi nå bruke beinmineraltetthet som hovedvariabel målt med røntgen. Deltagerne vil ble rekruttert blant pasienter som har oppsøkt lege og fått konstatert høg risiko for utvikling av beinskjørhet. For å avgjøre om det er framstillingsprosessen av Jarlsbergost som forårsaker effekten, må det sammenliknes med en ost som er lik Jarlsberg, men mangler de to faktorene vi mener er sentrale. Det naturlige valget er Norvegia. Tidligere dose-respons forsøk på aktive skiløpere viste positive effekter på daglig inntak av Jarlsbergost. For å avgjøre om de estimerte optimale Jarlsbergost dosen forbedrer beinhelsen til aktive skiløpere utføres et kontrollert klinisk studium hvor ulike beinmarkører og Osteocalcin nivået vil bli målt, samt måling av muskelstyrke og hvile metabolsk hastighet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder