Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems

Alternativ tittel: Bruk av simulering i kvalitetssikring av intelligente og komplekse systemer

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

341045

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Organisasjon:

Geografi:

Selvkjørende og utslippsfrie ferger vil kunne tilby bærekraftig transport for å dekke innbyggeres reisebehov og møte viktige miljøhensyn for byer og lokalsamfunn. Samtidig kan dette føre til mer bærekraftig utbygging av bolig- og næringsareal når nye områder blir tilgjengelig uten de store økonomiske og økologiske kostnadene som spesielt veitransport fører til. En forutsetning for at slik fergetransport kan lykkes og benyttes fullt ut, er at innbyggere og passasjerer har tillit til løsningen. Denne tilliten må baseres på vitenskapelig og etterprøvbar erfaring, kunnskap og bevis for å sikre at fergesystemene er trygge og effektive. Slik erfaring, kunnskap og bevis kan ikke kun samles inn fra fysisk testing og drift da dette er sterkt begrensende og fører til økt risiko. Det er derfor et stort tilleggsbehov å gjennomføre trygg og grundig testing og utforskning av dynamisk drifts- og systemadferd ved hjelp av simuleringsteknologi. Hovedmålet i SIMPLEX er derfor å utforske og utvikle en mer helhetlig og effektiv teststrategi ved bruk av simulering for autonome systemer. Målet er å utnytte det fulle potensialet til autonome og bærekraftige transportløsninger. Sentralt i SIMPLEX er bruken av transportkonseptet til Zeabuz og fergepiloten milliAmpere 2, eid av NTNU. SIMPLEX vil spesielt fokusere på nye prosesser for utvikling og validering av egnede simulatorer, på forbedring av metoder og verktøy for automatisk simulering i stor skala, og på å samtidig sikre at samarbeidet mellom menneske og simulator gir fullt utbytte

The innovation of this proposal concerns a holistic and efficient development, testing and verification strategy with the integrated use of simulations, deploying multiple test platforms combining multiple test methodologies. The main target is to build trust in the deployment of autonomous vessels into society. Significant innovation is required to find a strategy for combining different test platforms and test methodologies in a structured and coordinated way. Simulations are an approximate representation of reality, and it is of critical importance that the simulations accurately represent the real world and captures all relevant interactions. The innovation comprises methods and processes for the development and validation of fit-for-purpose simulators to support the full test scope necessary to establish the required trust in the system. Due to an infinite set of possible operating scenarios and the complexity both internally in autonomous vessel systems and in their external interactions with humans and the operative environment, the use of automatic large-scale simulations is necessary to obtain sufficient test coverage. Autonomous vessels will also be subject to continuous changes through e.g. software updates, and changes in their operating environment. The test scope will, therefore, need to continuously be kept up-to-date throughout its lifecycle. This makes test automation critical to enable continuous assurance of the system. The proposed innovation will therefore also include methodology to automate scenario generation and exploration, test evaluation, and test coverage assessment.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2