Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Seal integrity analysis of maritime battery cells for 2nd life applications

Alternativ tittel: Analyse av batteriforseglingens integritet for gjenbruk i nye applikasjoner

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

341054

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

En stor innsats er utført for å muliggjøre utvidet levetid for batterier. Denne innsatsen er ofte konsentrert rundt ekstrapolering av data om syklusliv. Noen tar også hensyn til kalenderlivet, men dette er ikke tilstrekkelig. Alle Li-ion battericeller er forseglet for å forhindre elektrolyttlekkasje. Denne forseglingen er imidlertid ikke perfekt og flyktige komponenter fra elektrolytten kan unnslippe. Dessuten, hvis battericeller lades for hardt, kan hydrogen genereres og hydrogen vil være enda mer utsatt for å unnslippe battericellene enn de flyktige organiske elektrolyttkomponentene. Å vite at elektrolyttvolumet og sammensetningen påvirker ytelsen, levetiden og sikkerheten, er det viktig å undersøke battericellenes forseglingskvalitet for alle celleformater; pose, prismatisk og sylindrisk. I dette prosjektet vil partnerne fokusere på celleforseglingens kvalitet med sikte på å forstå levetiden til forseglingen under forskjellige forhold. Dessuten vil kvantifisering av effekten på celleegenskapene ved lekkasje av de flyktige elektrolyttkomponentene være en viktig del av prosjektet. Dette vil bidra til å bygge et veldig solid grunnlag for å vurdere grensene for hvor lenge battericeller kan operere i ulike applikasjoner.

This project focuses on analyzing and assessing the seal integrity of Li-ion battery cells for use in second life applications. The battery cell seal is a very important part in ensuring the extended life of used Li-ion batteries. If the cell container cannot withstand and ensure a leak-free operation for >20 years, use in 2nd life applications cannot be warranted. Any leak in the battery container could impose a safety hazard and thus be critical to further battery operation. The project will develop a novel methodology for opening Li-ion cells without damaging the seal of the cells. All different common Li-ion geometries will be evaluated. However, the main focus will be on Li-ion pouch cells. With the use of X-ray tomography (CT scan) Li-ion cells will be scanned prior to any disassembly to guide the exact placement for incisions to open these batteries. Furthermore, a methodology to characterize the seal quality and gas and electrolyte leakage from the cells will be developed. By combining these activities with modelling tools, the understanding of cell performance and seal degradation will be established. This will enable Corvus Energy to decide whether the life of their Li-ion cells can warranted after first application use, and hence be a business case of second-life reuse of maritime Li-ion cells.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi