Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

EntroInnova: Digital forsterkning av energiøkonomisering

Alternativ tittel: EntroInnova: Digital enhancement of energysavings

Tildelt: kr 14,4 mill.

Bygningsmassen i Norge forbruker omtrent en tredjedel av all energi i Norge. Norge har en politisk målsetting om å redusere energibruken i dagens bygg med 10 TWh innen 2030 – hvorav 1/3 av dette skal komme fra energioppgradering og tekniske tiltak i eksisterende bygg. Dette sammenfaller med Norges forpliktelser i Paris-avtalens intensjon om 30% reduksjon av energiintensitet per kvm. Eksisterende bygningsmasse er en kritisk del av løsningen på våre utslippsutfordringer, og samtidig møter vi komplekse problemstillinger ved energioptimalisering av bygg med byggår fra alt fra tidlig 1900-tall til nå. Byggene er svært ulike, har svært ulike behov som fordrer ulike løsninger. I tillegg er det slik at det i liten, eller ingen, grad foreligger dokumentasjon rundt teknologi- og byggoppdateringer, noe som vanskeliggjør helautomatisert energioptimalisering. EntroInnova skal støtte og forbedre Entros nøkkelaktiviteter, gjennom digital støtte til befaringer og kartlegging av utslipp i bygg, samt til gjennomføring av tiltak for energioptimalisering av de samme byggene. Vi skal realisere en plattform av IoT, maskinlæringsalgoritmer og digital forsterking av rådgivere og driftsteknikere, og innovasjonsgraden i løsningen ligger i måten vi kombinerer og utnytter allerede eksisterende sensorikk og digital teknologi med Entros 30 år lange erfaring og ekspertise i fagfeltet. I prosjektet vil vi arbeide iterativt med samarbeidspartnere og aktuelle teknologileverandører for å realisere resultat og løsninger i hele prosjektperioden. Ett av de viktigste målene for prosjektet er å muliggjøre en sømløs og intuitiv plattform som bedrer samspill og kommunikasjon mellom lokale driftsteknikere på byggene og Entros energirådgivere. En plattform med robuste løsninger for gjennomføring av digitale kartlegginger, analyser og energioptimaliseringer vil bidra til at vi kan realisere målene om 10 TWh energireduksjon i Norge innen 2030 på en økonomisk bærekraftig måte, og samtidig bygge arbeidsplasser.

Bygningsmassen i Norge forbruker omtrent en tredjedel av all energi i Norge. Norge har en politisk målsetting om å redusere energibruken i dagens bygg med 10 TWh innen 2030 – hvorav 1/3 av dette skal komme fra energioppgradering og tekniske tiltak i eksisterende bygg. Dette sammenfaller med Norges forpliktelser i Paris-avtalens intensjon om en 30% reduksjon i energiintensitet per kvm. Ny forskning viser at Norge på ingen måte er på vei til å nå de politiske målene og uten insentiver og tiltak vil vi potensielt øke energiforbruket som følge av befolkningsvekst. Entro har gjennom 30 år hjulpet store norske og nordiske virksomheter som eier, forvalter eller drifter eiendom. Felles for dem er at de har et ønske om å redusere eget energiforbruk og bli mer bærekraftige. Dette skjer ved å utnytte ressursene de disponerer mer effektivt og samtidig øke bedriftens lønnsomhet. Entro reduserer risiko knyttet til grønn omstilling, og er Nordens ledende rådgivermiljø innen energi- og miljøeffektivisering av næringsbygg. Innovasjonsidéen er en plattform bestående av IoT, maskinlæringsalgoritmer og digital forsterking av rådgivere og driftsteknikere slik at Entro kan gjennomføre en forbedret utgave av sine nøkkelaktiviteter med digital befaring og oppfølging av energioptimalisering av bygg. Innovasjonsgraden i vår planlagte løsning ligger i måten vi kombinerer og utnytter allerede eksisterende sensorikk og digital teknologi med Entros 30 år lange erfaring og ekspertise i fagfeltet. Entro bistår i dag sine kunder med energioptimalisering ved å kombinere utnyttelse av energioppfølgingssystemer og anlegg og svært solid domenekompetanse. For denne kombinasjonen mener vi at vi allerede er markedsledende i Norden. Samtidig har vi mer å gå på når det gjelder utnyttelse av sensorikk, IoT-løsninger og avanserte dataanalyseteknikker som maskinlæring.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi