Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SIDI - Sustainable graphite Inoculants for Ductile cast Iron

Alternativ tittel: SIDI - Bærekraftig grafittympemidler for seigjern

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektnummer:

341069

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I den rådende geopolitiske situasjonen oppstår stadig nye utfordringer med råvaretilgang og i forsyningskjeden av disse. Kritiske legeringselementer for produksjon av støperilegeringer kan derfor bli vanskelig å skaffe tilveie med nødvendig kvalitet og tilstrekkelig stabilitet. Det kan på kort varsel bli nødvendig å endre produksjonsmetoder og sammensetning på ferdige produkter, for å kunne sikre stabile leveranser til jernstøperiene. Støperilegeringer av riktig sammensetning og kvalitet er avgjørende for egenskapene til støpejernet og for å kunne produsere støpegods av høy kvalitet. Ved hjelp av toppmoderne instrumenterings- og modelleringsverktøy, går Elkem og Mandal Castings går sammen med sine partnere SINTEF og NTNU for å få grunnleggende forståelse for rollen til kritiske elementer og undersøke mulighetene for å erstatte disse med andre produksjonsmetoder og/eller sammensetninger på ferdige produkter.

Elkem’s state-of-the-art products and technical support ensure that foundries worldwide can achieve prime quality and consistency in their steel production and iron castings. New challenges are arising due to supply chain issues and geopolitical tensions. Active elements in Elkem products might become difficult to find and foundry additives' recipes might need to evolve on relatively short notice. Elkem aims at a fundamental understanding at atomic level of the graphite nucleation that determines the final properties of the cast iron, systematize that knowledge, and offer scientifically-based recommendations for internal product development and client foundries. This project will rely on in depth knowledge about the graphite seeding and nucleation obtained with state-of-the-art instrumentation and modelling tools to improve inoculation practices and replace critical elements. Mandal Castings AS will study the impact of these changes, and how to manage varying supplies in order to demonstrate the feasibility at industrial scale, as well as test new inoculation procedures. To achieve that goal, the team of experts from Elkem and Mandal Castings supported by the resources from the Catapult Center Future Materials will work closely with research scientists from NTNU and SINTEF providing access to top level experimental facilities, advanced characterization and numerical modelling.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena