Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Vitrification of pig embryos for the worldwide dissemination of genetics using embryo technology

Alternativ tittel: Frysing av griseembryoer for internasjonal distribusjon av genetikk

Tildelt: kr 0,65 mill.

VitriPig prosjektet starter 1. april 2023. I løpet av de første månedene vil vi bygge opp praktisk kunnskap med en embryovitrifiseringsmetode som brukes i noen humane IVF-klinikker. Denne metoden har også vist seg å være vellykket for frysing av griseembryoer, men vi har ingen erfaring ennå. Deretter vil vi utføre ikke-kirurgiske embryooverføringer med de frosne embryoene og får vi forhåpentligvis de første levendefødte grisungene i Norge etter frysing. Videre vil vi starte opp produksjon av embryoer på laboratoriet. Disse embryoene vil bli brukt til trening og til første studier der vi skal studere effekten av forskjellige konsentrasjoner av kryobeskyttelsesmidler og timing under fryse- og vasketrinn på embryokvalitet og overlevelse. Vi skal også undersøke og begynne å etablere protokoller for embryokvalitet og overlevelsesparametere av interesse. Dette vil skje i nært samarbeid med Wageningen Universitet og Høgskolen i Innlandet. I tillegg vil vi starte opp samarbeidet med Wageningen University for matematisk modellering av fryse- og tinekurver basert på erfaringene vi har samlet under de første fryseforsøkene.

As an international pig breeding company, Norsvin is dependent on exporting genetics worldwide. Currently, this is mainly achieved with export of semen doses, but it slows down the customers’ progress by at least 50% compared to export of live animals. However, distribution of genetics through live animals has several challenges, so as a global breeding company we see distribution through embryos as the future solution. We will then obtain a faster increase in genetic gain, higher biosecurity and minimized risk of disease transmission, increased animal welfare and reduced carbon footprint, which all together positively impacts sustainable food production. However, implementation of embryo transfer in pig breeding is still a challenge, among other things due to the large number of embryos required for a successful embryo transfer and synchronization of the recipient sows. The ability to vitrify embryos will solve those challenges and will make it possible for us to distribute genetics through embryos. Therefore, the objective of this project is to establish and optimize pig embryo vitrification protocols that eventually can be used on farm. Within this project we will first gain knowledge about vitrification of embryos to obtain the first live born piglets after non-surgical transfer in Norway. Furthermore, we will optimize freezing and thawing curves by using mathematical modelling for achieving the highest possible embryo survival so that the protocols can be used on farm. In vitro embryo quality parameters will be assessed from the most optimal protocols, followed by an in vivo non-surgical embryo transfer study with vitrified embryos. If results are not promising, changes will be made again with the mathematical modelling. This project will provide us with new expertise, and it will contribute to the final implementation of embryo technology in pig breeding. This will greatly increase the competition advantages of Norsvin as a global pig breeding company.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder