Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte til Open Acess for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 67 000

Søker om å få refundert kostnader for Open Access kostnader for 2021. Vedlagt ligger oversikt over kostnader.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder