Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM OA 2022

Tildelt: kr 0,35 mill.

Støtte til OA ved institusjonen

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang