Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte, åpen publisering 2021

Tildelt: kr 4 000

Støtte til kostnader påløpt for åpen publisering fra forrige regnskapsår (2021)

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder