Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIMOA-2021-NKVTS

Tildelt: kr 44 000

Vi hadde i 2021 utgifter til open access

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder