Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Lytt! Hvem får fortelle historien vår?

Tildelt: kr 29 999

Prosjektnummer:

341179

Prosjektperiode:

2022 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Den femte Memoarkonferansen er viet intervju av og med vanlige folk, og årets tittel er «Lytt! Hvem får fortelle historien vår?». Konferansen søker å fremheve kulturarvens betydning for menneskerettigheter og demokrati, og vi gjør dette ved å fokusere på menneskers rett til å delta i og dra nytte av sin egen kulturarv. Høydepunktet blir derfor lørdagen som er viet deling av prosjekt og opptak fra hele landet. Det er en åpen dag hvor alle som ønsker kan delta, og vi tar i bruk hele Bergen offentlige bibliotek for å huse foredrag, filmer og stands. Det blir også satt av egne rom til å utvikle nye prosjektsamarbeid mellom frivilligheten, ABM- og forskningssektoren, universitet,- og høgskoler. Før lørdagen har vi to dager med innledere fra flere land og presentasjon av ulike folkeforskningsprosjekter. Dag 1: GDPR. Denne dagen inviterer vi til ulike diskusjoner rundt publisering, deling og produksjon av muntlig historie. Vi tar utgangspunkt i Lisa Randisi fra Museum of London sin påstand om at “the (GDPR) default is wrong”. Ifølge Randisi har innføring av nye GDPR regler ført til at flere samlinger har blitt stoppet og fjernet fra internett, men samtidig tolkes de samme reglene ulikt i ulike land. Hvem bestemmer hva som skal deles, hvem vil vi verne med GDPR, og fra hva? Dag 2: Beredskap og demokrati. På bare et par år har vi levd gjennom en pandemi, et terrorangrep og store klimaendringer. Muntlig historie kan ikke bare være minner fra før i tida, vi må også tenke fremover! Hvordan bygger vi gode rutiner for beredskap i det frivillige kulturvernet? Hvordan intervjuer man sårbare mennesker, hva må man ta hensyn til, og hva slags informasjon samler man gjennom gjentakende intervju? Dag 3: Festival! Dette er dagen for å dele prosjekter og sette opp nye samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer, bibliotek, museum, arkiv og frivilligheten. Alle som ønsker kan vise frem sitt prosjekt og søke nye samarbeidspartnere gjennom en festivaldag på Bergen offentlige bibliotek.

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning