Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte NORCE 2021

Tildelt: kr 32 000

Liste vedlagt

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder