Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA 2022 for 2021 - Oslo universitetssykehus

Alternativ tittel: OA-publishing 2021 Oslo University Hospital

Tildelt: kr 0,63 mill.

Formålet med prosjektet er å stimulere til åpen publisering via OA-tidsskrifter.

Rapportering av APC-kostnader for 2021 relatert til publisering i OA-tidsskrifter.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder