Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av publiseringsavgift for GUll-OA-artikler betalt i regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 56 000

Ihht Regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler og Plan S er målsettingen at alle vitenskapelige artikler produsert med offentlige finansiering gjøres åpent tilgjengelig for allmennheten. Ved valg av publiseringskanaler forsøker forskerne å fylle de ovennevnte kravene i den grad det er mulig. I 2021 betød publisering med åpen tilgang publisering i tidsskrifter med publiseringsavgift. NINA velger å legge til rette for åpen publisering ved å inngå publiser-og-les-avtaler med de store forlagene. Av flere årsaker er det likevel fra tid til annen mer hensiktsmessig å publisere i andre tidsskrifter enn de som omfattes av publiser-og-les-avtalene. For å stimulere til og gjøre det økonomisk mulig å publisere med åpen tilgang er refusjonsmidlene en forutsetning.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder