Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2021

Tildelt: kr 0,45 mill.

NMBU videreførte sitt publiseringsfond, NMBU Publikasjonsfond, for Open Access i 2021. Som forberedelse til avslutning av STIM-OA kom også tilskudd fra fakultetene. For regnskapsåret 2020 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 248.000,- kroner som ble lagt til en egenfinansiering fra NMBU på 1.722.140,-. For 2021 ble det totalt innvilget 88 søknader. NMBU har i stor grad hatt de samme retningslinjene for tildeling som tidligere år, i tråd med STIM-OA kravene. For å få støtte til åpen publisering må følgende kriterier være oppfylt: 1. Publikasjonen må være i et rent Open Access tidsskrift. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). 3. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU, og må ha oppgitt NMBU som adresse i publikasjonen. 4. Maks støtte per publikasjon er 25.000 kroner (for 2021 ble tilskudd fra fakultetene gitt for å dekke summer høyere enn 25.000) 5.Publikasjonen må rapporteres som vitenskapelig publikasjon i Cristin. Det er kun fagfellevurderte artikler i gull åpne vitenskapelige tidsskrifter som får støtte. Regnskapsåret 2021 så en oppgang i antall søknader sammenlignet med året før. Forklaringen ligger i tilskudd fra fakultetene som gjorde det mulig å håndtere flere søknader. Intern informasjon og opplæring av vitenskapelige ansatt og administrativt personale på fakultetene har hatt høy prioritet også i 2021. Fokus er i større grad gått over til hvordan forskere kan benytte seg av publiseringsavtaler, og hvordan fakultetene kan håndtere videre finansiering etter STIM-OA-ordningen avsluttes.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder