Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Centre on the Europeanization of Norwegian Law - Understanding EEA Law as an integral part of Norwegian Law

Alternativ tittel: Senter for europeiseringen av norsk rett

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektnummer:

341224

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Hvorfor er det så vanskelig for norske jurister å forstå EØS-lovgivningen som binder Norge til EUs indre marked? Og hvordan kan de som har ansvar for å lage og anvende norsk rett i større grad tilpasse seg de forpliktelsene som EØS-retten medfører? Dette er kjerneproblemstillingene for Centre on the Europeanisation of Norwegian Law (CENTENOL) - Senter for europeiseringen av norsk rett. CENTENOLs tverrfaglige forskning har søkelys på kontekstualisering av lovgivning. Forskningen vil gjennomføres i fire relaterte arbeidspakker. Disse tar for seg hvordan retten til fri bevegelighet under EØS-lovgivningen påvirker norsk trygde-, utlendings- og arbeidsrett, og forvaltningsretten mer generelt. Hovedmålet til CENTENOL er å styrke juridisk forskning og undervisning ved å øke bevisstheten om EØS-lovgivningens potensielle og faktiske innflytelse på disse områdene. På denne måten sikrer man at alle senterets interessenter – norske advokater, jusstudenter, dommere, akademikere, lovgivere på lokalt og nasjonalt nivå, og offentlig forvaltning – vil være bedre rustet til å håndtere denne typen problemstillinger i fremtiden. CENTENOL er et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsprosjekt basert ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Forskningen ved senteret vil utvikle ny kunnskap om EØS-rettens påvirkning på norsk rett, særlig gjennom bruken av samfunnsvitenskapelige og internasjonale komparative perspektiver. Forskningsfunnene vil bidra til et solid nasjonalt løft for alle som tilbyr juridisk utdanning i Norge. Gjennom kombinerte forsknings- og undervisningsaktiviteter, aktivt og utadrettet samarbeid med interessenter, og formidling av forskningsfunn, vil CENTENOL spille en nøkkelrolle i den nasjonale kompetansebyggingen på europeiseringen av norsk rett. Nettside: https://www.uib.no/centenol

The Centre on the Europeanization of Norwegian Law (CENTENOL) will meet the need to expand knowledge about the impact of European Economic Area (EEA) law on Norwegian law and public administration. CENTENOL will challenge and expand the current knowledge base through research, communication, teaching and network activities, enabling Norwegian lawyers and public officials to better understand EEA law and its implications for Norwegian law and administration. CENTENOL’s primary objective is to generate new knowledge and strengthen legal research and teaching on the content, impact and integration of EEA free movement law both generally and more specifically in relation to various fields of Norwegian national law. The selected fields of study are social security law, immigration law and employment/labour law, and the secondary objectives of the Centre will be to: 1) Increase research output on legal issues concerning the Europeanisation of Norwegian law. 2) Build an open access knowledge base. 3) Contribute to ongoing efforts at the Centre’s Norwegian partners to build expertise and further integrate EEA law issues into the main curriculum of legal studies. Through the many planned activities and publications during the lifetime of the Centre, CENTENOL will contribute to building a solid knowledge base on how EEA free movement rights and duties impact on various fields of Norwegian law. In addition to scientific dissemination and its contribution to legal education, the Centre will focus on both general and user-oriented dissemination for the benefit of both the Norwegian legal community and society at large. CENTENOL will pursue formalised cooperative ventures with other research groups and institutions both nationally and internationally to this end. The Centre will thereby be well-placed to generate new knowledge on the impact of EEA law on Norwegian law – both in the specific branches of law studied, and beyond.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon