Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access SimulaMet 2021

Tildelt: kr 12 000

Hovedmål med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS. Delmål er å innhente informasjon om Simulas open access publikasjoner i 2021.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang