Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for 2021 - SINTEF AS

Tildelt: kr 0,12 mill.

Refusjon av innbetalt publiseringsavgift

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder