Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om STIM-OA for NIKU 2021

Tildelt: kr 11 000

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et uavhengig tverrfaglig forskningsinstitutt under Klima- og miljødepartementet, og det eneste som har kunnskap om kulturarv som hovedansvarsområde. NIKU skal utvikle kunnskap som er nødvendig for å ta vare på, forvalte, fortolke og forstå kulturminner og kulturarv. Like viktig er det å bygge kunnskap om hvordan kulturarven best kan bidra til å utvikle samfunnet. NIKUs forskere publiserer i både norske og internasjonale kanaler. I 2021 publiserte forskere ved NIKU tre artikler som "gull open access". Samtlige er registrert i både DOAJ og NSD kanalregisteret på nivå 1 og er publisert i følgende tidsskriftene Sustainability, Remote Sensing og Remote Archaeology. I henhold til formålet spesifisert i utlysningsteksten, søker vi om refusjon av 50% av organisasjonens kostnader.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder