Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til OA-publikasjoner i NVE i 2021

Tildelt: kr 6 000

Prosjektet søker å dekke inn noe av NVEs kostnader i forbindelse med publisering i open access (OA) - tidsskrifter.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder