Tilbake til søkeresultatene

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Understanding diversity patterns, speciation, and biogeography of shallow-water marine organisms in the Atlantic realm

Alternativ tittel: Ny kunnskap om utbredelsesmønstre, artsdannelse og biogeografi til marine organismer på grunt vann i Atlanterhavet (MarDivA)

Tildelt: kr 5,0 mill.

Hvordan nye arter oppstår (artsdannelse) i havet har vært diskutert helt siden Charles Darwin sine arbeider om artenes opprinnelse ble publisert på 1800-tallet. Spredningsevnen til marine organismer gjennom enten aktiv forflytning (fisk som svømmer) eller drift med havstrømmene (særlig som egg og larver) til fjerne steder, kombinert med den tilsynelatende mangelen på barrierer i havet byr på en utfordring for konseptet «artsdannelse». Hvis det tilsynelatende ikke oppstår isolasjon som artene kan utvikle seg i, hvordan kan det da dannes nye arter? Åpenbart forekommer det artsdannelse i havet, og mange grupper (som snegler, krepsdyr og mark) er særdeles artsrike: det finnes tusenvis av arter av disse i havet. De fleste artene som forekommer i Atlanterhavet er unike for området, de forekommer ikke i de tilstøtende Stillehavet eller Det indiske hav. Diversiteten og egenarten til faunaen i Atlanterhavet antas å stamme fra en kombinasjon av tektoniske, oseanografiske og klimatiske forhold i fra miocen til i dag – det vil si varierende faktorer gjennom de siste ca. 18 millioner år. Mekanismene bak hvordan og når arter har oppstått og dødd ut er fortsatt ikke fullt ut forstått. MarDivA-prosjektet ønsker å øke vår forståelse av prosessene som har gitt opphav til dagens artsdiversitet i Atlanterhavet, og tidslinjen for disse. For å gjøre dette vil prosjektet bruke snegler i slekten Haminoea som modellorganismer, og studere deres skjell, morfologi, DNA og fossiler i kombinasjon med evolusjonsteori. Hvor mange arter finnes det, og hvorfor er noen områder mer artsrike enn andre? Kan artsdannelse skje i det samme området, eller kun når populasjoner blir isolert? Finnes det tidsepoker hvor artsdannelse forekom(mer) hyppigere? Er det sammenheng mellom artsdannelse og klimaendringer? Dette er noen av spørsmålene MarDivA vil forsøke å besvare.

Tectonic, oceanographic, and climatic events that occurred particularly between the Miocene and Pleistocene epochs (e.g., closure of the Tethys Sea, uplift of the Isthmus of Panama, Benguela current, intermittent opening of the Bering Strait, glacial cycles, sea-level oscillations), have contributed to shape the identity of the Atlantic biome. The impact of these events created opportunities for speciation and modified the barriers for species dispersal and consequently the distribution of species, leading to changes in biodiversity composition. Nevertheless, the effectiveness of these barriers and the timing of impacts on the rearrangement of biotic communities are still questioned and not fully understood particularly in soft-bottom shallow water faunas. The main objective of MarDivA is to understand the time and processes underlying the origin and diversification of Atlantic shallow-water species, using Haminoea gastropods as a case-study. A multidisciplinary approach using original morpho-anatomical data, micro-CT scan, phylogenetic inference based on mitogenomes, will be combined with biogeographic models, and oceanographic and historical climatic data, and used as a proxy to answer questions about the diversity and distribution of species, time, mode, and geography of speciation. This project builds, develop, and strengths capacities on areas of major relevance in biodiversity research, natural history museology, and societal concern, such as, the inventorying of global marine biological diversity, the origin and extinction of life in the Ocean and its relation with historical and current climatic events. Collaborative actions between museums (research and non-research institutions) are promoted and research data is used to establish educational programmes aiming to raise understanding and awareness among society.

Budsjettformål:

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Finansieringskilder