Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Fiscal Studies - A Centre for Research in Public Finance

Alternativ tittel: Norsk senter for skatteøkonomi

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektnummer:

341250

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk senter for skatteøkonomi (NFS) Den norske stat krever inn nesten halvparten av nasjonalinntekten i skatt. Utformingen av skattesystemet har derfor stor betydning for utnyttelse og fordeling av økonomiske ressurser. Selv om det ikke finnes et omforent syn på hva som karakteriserer et godt eller optimalt skattesystem, er det vanligvis tre kriterier man bruker for å evaluere skattereformer: (i) effekten på statens inntekter, (ii) økonomisk effektivitet og (iii) betydningen for fordeling av økonomiske ressurser og velferd. Et annet sentralt aspekt ved skattesystemet er knyttet til hvordan skattesystemet blir administrert og iverksatt for å sikre god etterlevelse. Den økonomiske analysen av beskatning er vanskelig og interessant fordi husholdninger og bedrifter justerer atferd når en skatt innføres eller endres. Det primære målet med NFS er å produsere forskning som kvantifiserer hvordan ulike skattegrunnlag responderer på endringer i skattestruktur og skattesatser. For å få denne kunnskapen vil vi kombinere skatteteori og banebrytende empirisk analyse av økonomiske beslutninger tatt av bedrifter og enkeltpersoner. Med denne kombinasjonen er det mulig identifisere parameterne som bestemmer hvordan beskatning påvirker statens inntekter, effektivitet og fordelingen av økonomisk velferd.

By combining advances in theory, empirical methods, excellent researchers, and new data sources, NFS will push both the research frontier and the practical implementation of tax policies. We take a holistic, systems approach, and aim to deliver research for a comprehensive evaluation of the Norwegian tax system. Our research covers all the topics requested in the call. We will conduct novel research based on field experiments to study how different tax enforcement strategies can improve overall tax compliance and we will use advanced Machine Learning techniques to identify heterogenous responses and optimal enforcement policies. We will combine theory, advanced empirical methods and novel data to identify or bound the parameters that capture how individuals and firms adjust their behavior to tax policy changes. Finally we will study the interplay between taxation on the one hand and more comprehensive measures of income and wealth inequality on the other. We will combine theory and empirics to estimate how tax reforms affect economic efficiency as well as the distribution of income across different type of workers and between workers and capital owners. These studies will be based on empirical measures of (taxable) income and wealth that are better aligned with theoretical concepts than those currently in use. The center will constitute a unique platform for long-term collaboration between national and international leading researchers on tax systems. The center consists of leading national and international partners and we envision fruitful exchanges across the partners. This collaboration will also generate high quality teaching of public economics at the department and several PhD students as well as a Postdoc will be hired as part of the center. Finally, close collaboration with analysts at the NTA will ensure knowledge transfers from academics to practitioners and vice versa.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi