Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

2021 STIM-OA-søknad MF vitenskapelig høyskole

Alternativ tittel: 2021 STIM-OA-søknad MF vitenskapelig høyskole

Tildelt: kr 3 000

2021 STIM-OA-søknad MF vitenskapelig høyskole

Søknad om STIM-OA-midler for 2021, MF vitenskapelig høyskole

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder