Tilbake til søkeresultatene

SKATT-Skatteøkonomi

Skatteforsk - Centre for tax research

Alternativ tittel: Skatteforsk - Senter for skatte- og åtferdsforsking

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektnummer:

341289

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Utfordringer knyttet til utforming og gjennomføring av skattepolitikk er langt mer enn akademiske spørsmål i dagens verden. Bekymringer over skatteunndragelse fra firmaer og enkeltpersoner skaper store overskrifter verden over. I tider med stor ulikhet kan urettferdige skattesystemer undergrave skattemoralen og erodere grunnlaget for robuste demokratier. Derfor har behovet for å bygge bro mellom akademisk forskning til både beslutningstakere og den bredere offentligheten aldri vært større. Formålet med Skatteforsk – Centre for Tax Research er å fylle gapet mellom teori og praksis med topp internasjonal forskning og sterkt fokus på formidling og bidra til en faktabasert offentlig debatt og politikkutforming. tilby politikkrelevant, banebrytende skatteforskning. Skatteforsk har mer enn 70 medlemmer globalt, hvorav 11 er ansatt på heltid eller deltid ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor Handelshøyskolen er vert for senteret. Skatteforsks arbeid er tverrfaglig og internasjonalt. Etablerte og ferske forskere fra forskjellige land og med bakgrunner, inkludert økonomi, filosofi, finans og jus, samarbeider om et bredt spekter av temaer. Arbeidet vårt er organisert i åtte hovedarbeidspakker med en rekke delprosjekter: WP 1 - Datainfrastruktur og forskningsetikk. WP 2 - Grensene for finansiell aktivitet. WP 3 - Eiendom. WP 4 - Beskatning av multinasjonale selskaper og dens effekter. WP 5 - Ulikhet innen og mellom land. WP 6 - Klimaendringer, ulikhet og skatter. WP 7 – Selskapers og individers reaksjoner på beskatning. WP8 – Kontroll og etterlevelse gjennom gode regelverk. Det som tidligere kun eksisterte som et nettverk av interesserte forskere har nå gjennom denne bevilgningen fått midler til å bygge nødvendig infrastruktur og administrativ støtte for å kunne satse videre. De viktigste internasjonale begivenhetene var lanseringen av det innovative nye datanettstedet «Atlas of the Offshore World» https://atlas-offshore.world/ samt «Global Tax Evasion Report 2024», begge utgitt av EU Tax Observatory i Paris i samarbeid med Skatteforsk. Vi hadde to store arrangementer i Norge i 2023: 1) Skatteforsk ble offisielt åpnet av Skattedirektøren i et stort arrangement i Ås i mars, med taler også av statssekretæren i Finansdepartementet, direktøren i Helfo, samt direktøren i Norad, noe som gjenspeiler viktigheten av Skatteforsks arbeid for bredere deler av offentlig sektor. 2) Den første årlige Skatteforsk-konferansen (i samarbeid med Universitetet i Stavanger) og en rekke arrangementer med Kåkånomics-festivalen i oktober. På Skatteforsk-konferansen fikk våre teammedlemmer fra mange land muligheten til å møtes og opprette nye samarbeid. Vi hadde over 40 deltakere, inkludert representanter fra Skatteetaten, Finansdepartementet og NORAD. På den siste dagen av vår konferanse holdt Gabriel Zucman, verdens ledende autoritet innen skatte- og ulikhetsforskning, et hovedseminar (også livestreamet) for alle deltakerne. Avslutningen av konferansen falt sammen med startdagen for Kåkånomics. Skatteforsk var vertskap for to store arrangementer på åpningsdagen av Festivalen og deltok på 3 til. I 2023 hadde vi 3 doktorgradsdisputaser, våre medlemmer deltok i 6 offentlige komiteer og publiserte 9 artikler i norske og internasjonale akademiske tidsskrifter. Det har vært massiv formidling, med 6 publiserte populærvitenskapelige artikler, 12 kronikker i hovedsakelig norske aviser, og 176 presentasjoner for akademia, beslutningstakere, brukere og allmennheten. I tillegg har Skatteforsk generert 204 medieomtaler i 2023. Vi har vært svært aktive i nettverksbygging, med totalt 36 arrangementer, inkludert internasjonale workshops i Oxford, Brussel, London, Barcelona, Stavanger, og en juniorworkshop i Ås, samt en rekke dialogmøter og workshops med nasjonale og internasjonale organer.

The primary battle in setting tax policy is the efforts firms and individuals take to avoid taxes. While it is recognized that such efforts are significant and have sizable effects on the economy, little is known about it due to specific measures to hide such activities. This proposal takes a “forensic economic” approach that uses existing, available data to shine light on where tax avoidance takes place, how it impacts individuals and the overall economy, and how this operates in a global setting. Our unique data covering foreign property holdings, international bank transfers, firm-level carbon emissions, and more are linked to a detailed set of information on firms and individuals. By taking these data to cutting-edge tools such as machine learning (that can identify potential tax avoiders) and network analysis (to link, for example, spousal responses to taxation), we can examine who is avoiding tax, how they are doing it, and who benefits from it. Critically, our forensic approach is grounded in what can be done with the existing data, giving it a hands-on, practical element. Following this, we can examine issues such as how globalization has tax preferences among voters, how it impacts investment decisions, and how it affects where production – and thus pollution – occurs. This then shows the real, direct impact of tax dodging. Finally, we use our results to generate a set of red flags and other methods to improve targeted audits and other tax enforcement measures. This last includes analysis of not just tax evasion, but overall public services abuse such as overcharging of health care bills. By combining leaders in taxation, law, computer science, environmental sciences, and more, our project provides an innovative approach to both academic research and tax administration that sets out to push the envelope of our understanding of taxation and make significant, practical improvements in how to make the jump from tax policy to tax practice.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SKATT-Skatteøkonomi