Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Arctic Marine Ecosystem Research Network (ARCTOS) – supporting the next generation of Arctic experts

Alternativ tittel: The Arctic Marine Ecosystem Research Network (ARCTOS) – støtte til neste generasjon av arktiske eksperter

Tildelt: kr 0,60 mill.

Arktis og polhavet går gjennom flere endringer som tap av sommerhavisen, oppvarming og skiftende arter. Å forstå påvirkningene av disse endringene er komplisert og krever kunskap og miljørådgivning som går på tvers av disipliner. ARCTOS er et nordnorsk nettverk som knytter sammen forvaltning, private og universitetsinstitusjoner, med fokus på arktiske systemer. De foreslåtte aktivitetene vil gi ynge forskere (ECR) flere treningsmuligheter som for individuell veiledning og diskusjonsfora. Mange av disse aktivitetene vil også bli åpnet for ECR-er utenfor ARCTOS-nettverket. ARCTOS utvide sin gjennomslagskraft ved å koble til internasjonal aktiviteter som Arctic Science Partnership og gjennom tilstedeværelse på internasjonale møter.

The climate change impacts in the Arctic are widespread; threatening its sensitive ecosystems, while also generating new economic opportunities and stoking dynamic geopolitical issues. The assessments and effective management and governance of this region in the future will require well educated early career scientists, with knowledge not only about Arctic science, but also the ability to think cross-disciplinary, work in teams and communicate clearly. The ARCTOS network project is based on northern Norway with members from six institutions. It provides Norwegian and international early career scientists(ECRs) a cross-institutional base to train a wide range of job skills through a diverse set of measures. ECR focused training meetings supported through this grant will include short colloquia focused on science and professional job skills (ARCTOS colloquia) as well as a multi-day retreat with ECRs and senior scientists, covering a wide range of emerging scientific topics as well as soft training and mentoring for future career developments. ARCTOS will prepare ECRs for their future role of independent scientists at research and/or management institutions. The ARCTOS efforts are strongly linked through involving ECRs from several Norwegian (e.g. Nansen Legacy, BREATHE) and international research efforts (e.g. MOSAiC). Through this project networking across ARCTOS and Norwegian institutions as well as international networks like the Arctic Science Partnership will be intensified.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram