Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Sykehuset i Vestfold HF

Tildelt: kr 11 000

Vi søker herved om tilskudd for å dekke 50% av artikkelavgiftene på vitenskapelige artikler som ble publisert åpent i 2021 ved Sykehuset i Vestfold.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder