Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

ES713590 STIM2022 - STIM-OA Koordinerings- og støtteaktivitet - Publiseringsstøtte

Tildelt: kr 0,21 mill.

ES713590 STIM2022 - STIM-OA Koordinerings- og støtteaktivitet - Publiseringsstøtte

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang