Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NUPI STIM-OA

Tildelt: kr 9 000

NUPI jobber for åpen publisering i sine prosjekter, bl.a. er det utarbeidet en policy som oppfordrer forskerne til å publisere mest mulig åpent. Flere forskere publiserer artikler i Gold Open Access tidsskrifter. Dette er en kontinuerlig prosess ettersom mange tidsskrifter innen vårt fagområde ikke er Gold Open Access journaler og i henhold til vår Open Access Policy arkiveres da en versjon i vårt institusjonelle arkiv, NUPI Research Online.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder