Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Ta boligkjøperne med inn i utviklingen av Usbls bærekraftige bomiljøer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

341338

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet