Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access Simula 2021

Tildelt: kr 23 000

Hovedmål med prosjektet er å søke økonomisk støtte til åpen publisering ved Simula Research Laboratory. Delmål er å innhente informasjon om Simulas open access publikasjoner i 2021.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder