Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av utgifter til open access

Alternativ tittel: OA søknad 2021

Tildelt: kr 13 000

Ikke nødvendig

Viser til kostnader knyttet til OA

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder